Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/np33407/domains/emmaste.ee/public_html/vald/plugins/system/bigshotgoogleanalytics/bigshotgoogleanalytics.php on line 29 Emmaste Vallavalitsus - Vallavara võõrandamise teade

Vallavara võõrandamise teade

Emmaste Vallavalitsus (reg.nr 75009935) müüb kirjalikul enampakkumisel vastavalt Emmaste Vallavolikogu 30.05 2003 määrusega nr 10 kinnitatud “Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra” p 22.2 ja p 22.3 järgmise vara:

1. Treipink Krasnõi proletarii, mudel 16 k26 (1980 a). alghinnaga 700 €.
2.  Treipink Stankosavod ( 1965 a), mudel b61a alghinnaga 250 €.
3.  Freespink Zgalgiris (1960 a), alghinnaga 150 €.
4.  Veoauto GAZ 53 kongiga  alghinnaga 700 €.
5.  UAZ tuletõrje värvides, alghinnaga  470  €.

6.  Tuletõrjeauto GAZ 53 alghinnaga 1500 €.

 

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult, eesti keeles, kinnises ümbrikus, millele on märgitud märksõna "Vallavara enampakkumine” ning trükitähtedega kirjutatud järgnev hoiatusmärge: "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST”.
Pakkumised tuleb esitada hiljemal 21.detsembriks  kella 13.00 Emmaste Vallavalitsuse kantseleile. Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras.  
Kirjalik enampakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
• pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning elu- või asukoht ja e-maili aadress ning kontakttelefon;
• allkirjastatud pakkuja või pakkuja volitatud esindaja avaldus Vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud ja protseduurireeglites esitatud tingimustel;
• pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud Varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik Vara tehnilisest olukorrast ja ei oma selles osas Emmaste Vallavalitsusele pretensioone;
• maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta;
• sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma;
• pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri või tema volitatud esindaja allkiri ning volikiri;
• arvelduskonto number, arvelduskonto valdaja (nimi ja isikukood/registrikood) ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumisel mittevõitnud pakkujale tagatisraha
Enampakkumisest osavõtmiseks peab osavõtja poolt olema tasutud tagatisraha 10% müüdava vara alghinnast hiljemalt enampakkumise ajaks Emmaste Vallavalitsuse arvelduskontole nr 1120124153 selgitusega "vallavara enampakkumise (eseme nimetus) tagatisraha ".
Kirjalike enampakkumiste avamine toimub 21. detsmbril 2011 kell 14.00. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või nende volitatud esindaja.

Enampakkumise võitja tehakse teatavaks hiljemalt enampakkumisele järgmisel päeval ning võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna.

Enampakkumise tulemuse kohta koostatakse kirjalik akt.
Vastavad müügilepingud sõlmitakse 10 päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kohta akti koostamist. Kõik müügitehinguga seonduvad kulud ja riigilõivud kannab vara omandaja.

Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Varaga on võimalik tutvuda kokku leppides: Sander Vaikne telefon: 5037 656

tka

banner est

emmaste eas