Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/np33407/domains/emmaste.ee/public_html/vald/plugins/system/bigshotgoogleanalytics/bigshotgoogleanalytics.php on line 29 Emmaste Vallavalitsus - Määrus nr 7; Kohalike maanteede ajutine sulgemine

Määrus nr 7; Kohalike maanteede ajutine sulgemine

Emmaste Vallavalitsus võttis 24. novembri 2011. a istungil vastu määruse nr 7 "Kohalike maanteede ajutine sulgemine".

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1, punktide 2 ja 3; „Teeseaduse“ § 25 lõike 3, § 31 lõike 2, § 37 lõike 2, § 39, 40¹, 40² ja Emmaste valla korra eeskirjade alusel Emmaste Vallavalitsus määrab:
§1 Seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega sulgeda ajutiselt alates 25. novembrist 2011.a
raskeveokitele kogumassiga 8 t liiklemiseks kõik Emmaste valla kruusakattega kohalikud maanteed ja avaliku kasutusega teed.
§2 Erandkorras lubada vedu korraldada taotleja sellekohase avalduse ja tagatiskirjaga taastada tema poolt tekitatud kahjustused, alusel. Tee seisukord fikseeritakse enne veo algust ja veo lõppedes vedude registreerimise lehel mõlema poole kinnitusega.
§3 Vedude registreerimine toimub Emmaste Valla hallatavas asutuses MA Emko, info emko@emmaste.ee, mob. 5037656
§4 Menetlus käesoleva määruse rikkumise asjades toimub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 sätestatud korras.
§5 Avaldada teade teede ajutisest sulgemisest ajalehes Hiiu Leht, Emmaste Valla lehes ja valla veebilehel.
§6 Määrus jõustub 25. novembril ja kehtib kuni kehtetuks tunnistamiseni.

tka

banner est

emmaste eas