Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/np33407/domains/emmaste.ee/public_html/vald/plugins/system/bigshotgoogleanalytics/bigshotgoogleanalytics.php on line 29 Emmaste Vallavalitsus - Konkurss vallasekretäri ametikoha täitmiseks

Konkurss vallasekretäri ametikoha täitmiseks

Emmaste Vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI vallasekretäri ametikoha täitmiseks.

Teenistusülesanded :

1. juhib vallakantseleid ning esitab vallavanemale ettepanekuid vallakantselei ülesannete, struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
2. annab kaasallkirja valitsuse määrustele ja korraldustele;
3. korraldab valitsuse õigusaktide avaldamist ja töö avalikustamist;
4. korraldab volikogu õigusaktide avaldamist ja töö avalikustamist;
5. esindab valda  kohtus või volitab selleks teisi isikuid;
6) hoiab valla vapipitsatit;
7. osaleb valitsuse istungi dokumentide ettevalmistamisel ja korraldab istungite protokollimist;
8. vastutab sünni- ja surmaandmete õigusaktidele vastava rahvastikuregistrisse kandmise eest kooskõlas perekonnaseisutoimingute seadusega.

Nõuded kandidaadi haridusele:

Vallasekretäriks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku:
1. kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi;
2. kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi ning kes on töötanud  riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat ametnikuna.

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid :

1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
2. elulookirjeldus;
3. diplom vajaliku hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi koopia.

 

Kasuks tuleb:

1. võõrkeelte (vene, inglise) oskus vähemalt suhtlustasandil;

2. eelnev töökogemus avalikus teenistuses;

3. kõrge vastutustunne, algatusvõime, täpsus ja iseseisvus teenistusülesannete täitmisel;

4. heal tasemel analüüsivõime, argumenteerimis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;

5. hea pingetaluvus.
 

Dokumendid palume saata märgusõnaga KONKURSS hiljemalt

02. detsembriks 2013 Emmaste Vallavalitsus, Emmaste küla, Hiiumaa või

e-posti aadressil valitsus@emmaste.hiiumaa.ee. Info telefonil 462 2443.

 

tka

banner est

emmaste eas