Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/np33407/domains/emmaste.ee/public_html/vald/plugins/system/bigshotgoogleanalytics/bigshotgoogleanalytics.php on line 29 Emmaste Vallavalitsus - Vallavara kasutusse andmiseks eelläbrääkimistega pakkumise välja kuulutamine

Vallavara kasutusse andmiseks eelläbrääkimistega pakkumise välja kuulutamine

Emmaste Vallavalitsus kuulutab välja eeläbirääkimistega pakkumise Emmaste vallale kuuluvale ruumile pindalaga 32, 7 m², tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusele andmiseks.
Eelläbirääkimistega pakkumise objektiks on Emmaste vallas aadressil Emmaste küla, Ambulatooriumi kinnistu, katastrikoodiga 17501:004:0660, kinnistu reg nr 79233, ambulatooriumi hoones asuv ruum pindalaga 32,7 m² (edaspidi Objekt). Ruum antakse kasutusele eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamise momendil olevas seisukorras. Ruumide olukorraga on eelläbirääkimistega pakkumisel osalejal eelneval kokkuleppel pakkumise korraldajaga võimalik tutvuda. Pakkumine toimub 27.01.2014 – 30.01.2014.a. Emmaste vallamajas. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus aadressile Emmaste, Emmaste vald, Hiiu maakond märgusõnaga „konkurss“. Ümbrikud avatakse 31.01.2014 kell 10.00.

 

Arvestades asjaolu, et valla huvides on tervishoiuasutusse sobivate teenuste osutamise võimaldamise edendamine valla elanikele ja külastajatele, mis on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest, antakse Objekt kasutusse tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kolmeks aastaks alates lepingu sõlmimisest. Pakkumise alghind on 0 EUR. Objekti tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse saamise üheks lahutamatuks tingimuseks on, et kasutaja tasub Objekti kasutamisega seotud mõõdetava elektrikulu. Objektil on lubatud osutada üksnes tervishoiuasutusse sobivaid teenuseid. Osutatavate teenuste loetelu ja kirjeldus peavad sisalduma pakkuja poolses kirjalikus pakkumises. Pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kelle osavõtt enampakkumisest ei ole tulenevalt seadustest keelatud. Enampakkumisest ei või osa võtta isikud, kes on maksuvõlglased riiklike või kohalike maksude osas ning isikud, kellel on valla ees lepingute rikkumisest tulenevad rahalised kohustused. Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii tasu kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

Pakkumises peavad sisalduma:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
2) nõusolek pakkumises osalemiseks pakkumiseks esitatud tingimustel;
3) Kinnitus, et pakkuja on nõus tasuma Objekti kasutamisega seotud mõõdetava elektrikulu.
4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
5) pakkumine osutatavate teenuste osas (osutatavate teenuste  loetelu ja kirjeldus)
6) pakkumise esitaja allkiri;
7) esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumise tingimustega ning sõlmitava lepingu projektiga saab tööaegadel tutvuda Emmaste vallavalitsuses aadressil Emmaste, Emmaste vald, Hiiu maakond. Pakkumise tingimused väljastatakse vastavalt soovile elektrooniliselt või paberkandjal.
Info: 462 2444 või e-post: vald@emmaste.ee

tka

banner est

emmaste eas