Emmaste Vallavalitsus

„Emmaste loodusilu esindavad kivine mererand Sõrul, piki randa looklevad teed ja kõrghaljastus rannatalude õues. Endise Emmaste mõisa väljadel laiuvad kraavitatud rohumaad, mille keskel kõrguv mõisapark mõjub halja oaasina. Emmaste valla keskus paikneb kauni ja tervikliku männimetsa rüpes. Mere poole kulgeva Tärkma tee ääres on ammuseid aegu meenutamas iidne ohvritamm. Külaaedu pärjavad kased, vahtrad, kastanid, sirelid ja lõigatud hekid. Kevadel upuvad aiad õitemerre ja kõikjal levivad ainult saarte loodusele omased meeliköitvad lõhnad.

Suur tee viib läbi Tilga männiku Harju ja Jausa külla, kus taluehitisi ja Väinamerd varjavad lihavad sanglepikud. Läänerannikule viiv tee läbib võsatukki ja kultuurrohumaid. Siin-seal vilksatavd taluehitised, mis enamasti on pugenud peitu vana tee äärde. Uut, sirgeks aetud teed mööda sõites tundub, et elu maal on välja surnud, kuid ometi pole see nii. Siin on Leisu ja Nurste oma heakorrastatud hoonetega ja kauni salumetsaga mererannas, mis Mänspe poole läheb üle männikuks luiteharjadel. Lopsaka looduse poolest paistab silma ka valla põhjapoolseim, Õngu küla, kus on paisjärv, looklev jõeorg ja hoolikalt värvitud majad suurte lehtpuude varjus. Teed liivasele mererannale palistavad roostikud".

Nii on kirjeldanud oma sünnivalda mereajaloolane Bruno Pao.

 

**********************************************************************

TÄHELEPANU!

Emmaste Vallavolikogu ja Vallavalitsuse kehtivad määrused on kättesaadavad Riigi Teataja aadressilt:

https://www.riigiteataja.ee/tervikteksti_otsing.html?kov=true

Teated

 • Alates 12. märtsist on siseveekogude jääle minek keelatud

  Homsest, 12. märtsist on Päästeameti peadirektori käskkirjaga keelatud minna siseveekogude jääle. Kevadiselt soojad talveilmad on muutnud üle Eesti veekogude jää nõrgaks ja liikumise sellel eluohtlikuks.


  Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints rõhutab, et nõrk jää ei kanna inimest ja kahjuks on meil sel aastal ka juba uppunuid. „Näiteks alles eile hommikul  Maardu järvele kalale läinud mees vajus läbi nõrga jää ning uppus. Möödunud nädalavahetusel jättis pragunev jää Peipsil hulga kalureid hätta ja ka lastega on juba õnnetusi juhtunud. Praeguste soojade ilmadega tuleb arvestada, et jääolud muutuvad väga kiiresti,“ lisas Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja.

  Päästjad paluvad kehtestatud keeldu suhtuda täie tõsidusega, sest nõrka jääd ei saa usaldada. Läheneva koolivaheaja saabudes paneme täiskasvanutele südamele, et hoiaksid lastel veekogude juures silm peal ja kindlasti keelaksid neil jääle mineku, sest lapsed ei oska veel iseseisvalt kõiki ohte tunnetada. Kalameestele tuletame meelde, et ükski kala ei ole seda väärt, et jätta veekogusse ka oma elu. Tuleb oodata, kuni jää on lõplikult sulanud, et siis juba paadiga veele minna.

  Jäisesse vette sattunud inimese uppumise põhjus pole vähene ujumisoskus, vaid just külm vesi, mis tegutsemisvõime halvab. Neljakraadisesse vette kukkudes kaotab täiskasvanu teadvuse minutitega, laps veelgi kiiremini.


  Päästeameti peadirektori käskkirja leiate SIIT.

   

  Liina Reinsaar

  Päästeamet

  pressiesindaja

  mob 517 7601

  tel 628 2085

  www.rescue.ee

   

   
 • Päästeamet kontrollib märtsis kodudes tuleohutust

  Päästeameti tuleohutusjärelvalve inspektorid kontrollivad märtsis eluhoonetes suitsuanduri olemasolu, samuti elektrisüsteemide ja küttekehade korrasolekut. Vajadusel karistatakse anduri paigaldamata jätmise eest rahatrahviga. Maksimaalne trahvimäär on 1 200 eurot.

   

  Loe edasi...  
 • Eesti Energia pakub üle 100 praktikakoha

  Pressiteade
  Eesti Energia
  4. märts 2014

  Eesti Energia pakub sel kevadel ja suvel kõrg- ja kutsekoolide õppuritele rohkem kui 100 praktikakohta. Praktikante ootavad kõik Eesti Energia kontserni ettevõtted üle Eesti.

  Eesti Energia ootab praktikale erineva tausta ja ettevalmistusega noori, nii kutsekoolidest kui ülikoolidest. Praktikakohti pakutakse kõikides ettevõtte tegevusvaldkondades: põlevkivi kaevandamises, elektri, soojuse ja vedelkütuste tootmises, energia jaotamises ja müügis või hoopis äriarenduse üksustes uudsete äri- ja tehnoloogialahenduste loomisel.

  Eesti Energia välise järelkasvu projektijuhi Mirjam Lindpere sõnul pakub praktika Eesti Energias kõrg- ja kutsekoolide õppuritele võimalust saada ettekujutus eesootavast tööelust.

  Loe edasi...  
 • Jääle mineku keelamine

  Hiiu maavanem keelas oma 18.02.2014 korraldusega nr 1-1/2014/40 kuni jääolude paranemiseni või jää sulamiseni Hiiu maakonna haldusterritooriumiga piirnevale merejääle ja avalikult kasutatavate veekogude jääle mineku B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukitega. Keeldu ei rakendata liikluseks avatud taliteedele ja erandina on luba jääl liikuda kutselistel kaluritel B-kategooria sõidukitega püügivahendite transpordiks.

  Korraldus on avaldatud väljaandes Ametlikud Teadaanded ja jõustub 19. veebruaril 2014. a

   
 • Vallavara kasutusse andmiseks eelläbrääkimistega pakkumise välja kuulutamine

  Emmaste Vallavalitsus kuulutab välja eeläbirääkimistega pakkumise Emmaste vallale kuuluvale ruumile pindalaga 32, 7 m², tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusele andmiseks.
  Eelläbirääkimistega pakkumise objektiks on Emmaste vallas aadressil Emmaste küla, Ambulatooriumi kinnistu, katastrikoodiga 17501:004:0660, kinnistu reg nr 79233, ambulatooriumi hoones asuv ruum pindalaga 32,7 m² (edaspidi Objekt). Ruum antakse kasutusele eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamise momendil olevas seisukorras. Ruumide olukorraga on eelläbirääkimistega pakkumisel osalejal eelneval kokkuleppel pakkumise korraldajaga võimalik tutvuda. Pakkumine toimub 27.01.2014 – 30.01.2014.a. Emmaste vallamajas. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus aadressile Emmaste, Emmaste vald, Hiiu maakond märgusõnaga „konkurss“. Ümbrikud avatakse 31.01.2014 kell 10.00.

  Loe edasi...  

Uudised

Nukunäidend "Ülestõusmislugu"

Kristlik nukuteater Talleke etendab 20.aprillil algusega kell 18.00 Emmaste Avatud Noortekeskuses nukunäidendit "Ülestõusmislugu".

meisterdamine, suupistelaud.

Sissepääs tasuta!

Emmaste kevadlaat

Traditsiooniline Emmaste kevadlaat toimub 17. mail 2014.a kella 9.00-14.00 Emmaste keskuses.

Müügikohtade info: 462 2444 Heli Üksik

Prügikottide müük

Emmaste vallamajast saab taas soetada hiiu Autotransi prügikotte hinnaga 5 € kott.

täiendav info: 462 2444

Emmaste laululind 2014

Emmaste laululind 2014 toimub 23. aprillil kell 18.30 Emmaste Põhikooli saalis

 

Südamenädal Emmaste vallas

Südamenädal Emmaste vallas toimub 14.04-20.04.2014

Südamenädala programm Emmaste spordihallis

Südamenädal Emmaste lasteaias

Südamenädal Emmaste Põhikoolis

tka

banner est

emmaste eas